pratite facebook stranicu
NE kompostani u Brezovici

Činjenice koje nam prešućuju iz grada

Utjecaj na tlo

Zona unutar koje se planira odrediti mikrolokaciju postrojenja za obradu biootpada Obreščica većim dijelom zauzimaju poljoprivredne površine, a manjim dijelom šume.

Saznajte više o utjecaju na tlo