pratite facebook stranicu
NE kompostani u Brezovici

Činjenice koje nam prešućuju iz grada

Okolišne značajke

Na širem području lokacije Obreščica utvrđene su površine potencijalno vrijednih ugroženih i rijetkih stanišnih tipova.

Saznajte više o okolišnim značajkama