pratite facebook stranicu
NE kompostani u Brezovici

Činjenice koje nam prešućuju iz grada

Utjecaj na krajobraz - Neminovno narušavanje seoskog krajobraza

Zona u kojoj se planira predmetno postrojenje unutar je područja koje Prostorni plan Grada Zagreba prepoznaje kao vrijedan krajolik.

Saznajte više o utjecaju na krajobraz